gX-Admin är en publiceringstjänst för dig som arbetar med kunskap, utbildning och inspiration online.

Vi erbjuder er en helhetslösning för att koppla samman era kunder med era produkter.

Med gX-Admin kan ni placera era produkter online och fylla dem med ert unika innehåll. Film, dokument, musik och text.

Det integrerade kundregistret gör att ni snabbt kan lägga in era kunder och tilldela dem era olika produkter.

Kunden har alltid snabb och enkel åtkomst till tjänsten och tidsramar kan sättas för varje kund för åtkomst av era produkter.

Hela gränssnittet är responsivt och kund kan enkelt nå sina tilldelade produkter via dator, surfplatta eller telefon.

Utifrån kundregistret och prislistan för era produkter kan ni genom systemet generera fakturor till era kunder.

 Nöjda kunder

Kontakta oss för att få mer information och boka en demonstration.

linus@friskgymnasten.se
gX Admin är en produkt från Friskgymnasten AB